Aktuellt

 Nästa ansökningsomgång: 1.9-30.9.2016, då fokus ligger på arbetsgrupper, föreningar och organisationer.

Svensk-Österbottniska samfundet har ny e-post adress från och med 11.2.2016: info@samfundet.fi

 

LABYRINTER/JUNGFRUDANSER I NORR
Seminarium i Academill, Strandgatan 2 Vasa
20.9.2016. Anmäl ditt deltagande per e-post till info@samfundet.fi.
Programmet för seminariet finns här!


Nya böcker i serien Bottniska Studier