Aktuellt

På RUNEBERGSDAGEN 5.2.2017 ordnar Svensk-Österbottniska samfundet program i Academill i Vasa, Strandgatan 2. Mera information här när programmet klarnar.

 Nästa ansökningsomgång: 1.3-31.3.2017, då fokus ligger på enskilda.

Svensk-Österbottniska samfundet har ny e-post adress från och med 11.2.2016: info@samfundet.fi


Nya böcker i serien Bottniska Studier